SMILE API EMPLOYEE SURVEY

ANSWER A SHORT SURVEY ABOUT YOUR WORK

SUPPORT THE TAHANANG WALANG HAGDANAN CHARITY
AND GET THE CHANCE TO WIN A LAZADA GIFT CARD!

We would like to learn more about where you work and how you are paid!

  • For every completely answered survey we will be donating ₱50 to Tahanang Walang Hagdanan to help provide more opportunities for PWDs.
  • Share this survey to your colleagues, then register to join the raffle where we will give away Lazada Gift Cards worth ₱1,000. Increase your chances of winning by referring as many coworkers as you can.

Gusto naming malaman kung saan ka nagtatrabaho at kung papaano ka binabayaran!

  • Sa bawat kumpletong sagot sa survey na makukuha namin, kami ay magdodonate ng Php 50 sa Tahanang Walang Hagdan para matulungan ang mga PWDs makamit ang karagdagang mga oportunidad
  • Ibahagi ang survey sa mga katrabaho, at pagkatapos sumali sa raffle kung saan mamimigay kami ng Lazada Gift Cards na nagkakahalagang ₱1,000. Dagdagan ang tsansang manalo sa pamamagitan ng pag-imbita sa mga kasamahan sa trabaho na sagutin din ang survey.

Get in touch